top of page

  ฟิล์มดำ เป็นฟิล์มที่มีส่วนผสมของปรอทค่อนข้างน้อย บางรุ่นอาจไม่มีส่วนผสม

ของปรอทเลย และบางรุ่นอาจใช้ส่วนผสมอื่นๆ เข้าไปแทนเพื่อกันความร้อน

เช่น เซรามิค ซึ่งอย่างหลังนี้จะมีราคาค่อนข้างสูงอยู่ในระดับหลายหมื่นบาทขึ้นไป

ซึ่งฟิล์มดำมีจุดเด่นอยู่ที่ความมืดเมื่อมองจากภายนอกรถ สร้างความเป็นส่วนตัวให้

กับผู้โดยสารภายใน และยังช่วยให้รถดูสวยงามขึ้นด้วย เนื่องจากสีดำจะตัดกับสีตัว

ถังภายนอกโดยเฉพาะรถสีขาว หรือสีสว่างอื่นๆ อีกทั้งดูดีแม้กระทั่งรถสีเข้ม

เช่น สีดำ, สีเทา อีกด้วย

 • จุดที่น่าสังเกตของฟิล์มดำอยู่ที่ประสิทธิภาพการกันความร้อนที่ด้อยกว่าฟิล์มปรอท

 • เมื่อเทียบกับระดับความเข้มเท่ากัน หากเจ้าของรถต้องการประสิทธิภาพการกัน

 • ความร้อนที่มากขึ้น ก็ต้องแลกกับความเข้มของฟิล์มที่เพิ่มขึ้นด้วย แม้ว่าฟิล์มที่มี

 • ปริมาณความเข้มสูงมากๆ จะช่วยให้ขับขี่ท่ามกลางแดดจัดได้อย่างสบายตา

 • แต่ก็จะลดทัศนวิสัยยามค่ำคืน ทำให้มองเห็นทางได้ลำบากเช่นกัน ดังนั้น

 • หากจำเป็นต้องขับรถในเวลากลางคืนเป็นประจำ ก็ไม่ควรเลือกฟิล์มที่มีความเข้ม

 • มากจนเกินไป


(cr.www.sanook.com)

IMG_9242.HEIC
IMG_8673.HEIC
IMG_8673.HEIC

   ฟิล์มปรอท จะถูกเคลือบผิวด้านหนึ่งด้วยโลหะ และอาจมีการใส่สีต่างๆ
เพื่อให้ตรงกับรสนิยมของเจ้าของรถแต่ละคน ซึ่งฟิล์มปรอทจะมีความแวววาวมากกว่าฟิล์มดำ ทำให้สะท้อนความร้อนได้ดีกว่า หากเลือกฟิล์มปรอทที่มีค่าความเข้มเท่ากับฟิล์มดำ ฟิล์มปรอทมักให้ประสิทธิภาพการกันความร้อนได้ดีกว่า เจ้าของรถจึงไม่จำเป็นต้องเลือกฟิล์มที่มีความเข้มสูงมาก ช่วยให้สบายตามากกว่าเมื่อขับขี่ในเวลากลางคืน แม้ว่าฟิล์มปรอทจะมีประสิทธิภาพการกันความร้อนดีกว่าฟิล์มดำ แต่สิ่งที่ตามมาก็คือแสงสะท้อนภายในห้องโดยสารที่มากกว่าเช่นกัน ในเวลากลางวันอาจมองเห็นแสงสะท้อนของแผงคอนโซลบนกระจกได้ ทำให้มองเห็นภายนอกได้ไม่ชัดเจน จึงไม่ควรเลือกฟิล์มปรอทที่มีความแวววาวสูง เพื่อป้องกันไม่ให้แสงสะท้อนภายในห้องโดยสารมากจนเกินไป และยังอาจสะท้อนแสงแดดเข้าตาผู้ร่วมทางได้อีกด้วย

 • นอกจากนี้ ฟิล์มปรอทบางรุ่นยังอาจปิดกั้นสัญญาณจีพีเอส

 • หรือบัตรอีซี่พาสได้ ก่อนติดควรถามช่างให้แน่ใจว่าฟิล์มรุ่นที่ต้องการนั้น

 • สามารถใช้งานกับจีพีเอสและอีซี่พาสได้โดยไม่มีปัญหา

(cr.www.sanook.com)

IMG_8673.HEIC

   ฟิล์มใส สำหรับบางคนที่ต้องการให้คนภายนอกสามารถมองเข้ามาในรถได้

ฟิล์มใสก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ซึ่งแท้จริงแล้วฟิล์มใสก็คือฟิล์มที่ผ่านกระบวน

การเคลือบโลหะแบบพิเศษ ทำให้มีประสิทธิภาพการกันความร้อนได้เทียบเท่า

กับฟิล์มชนิดอื่นๆ แต่ยังคงความใสไว้ ปัจจุบันฟิล์มใสมีตัวเลือกเพียงบางยี่ห้อเท่านั้น

และมีราคาจำหน่ายค่อนข้างสูง อีกทั้งยังต้องระวังเรื่องการปิดกั้นสัญญาณจีพีเอส

และอีซี่พาสด้วย เนื่องจากใช้กระบวนการเคลือบสารโลหะเหมือนกับฟิล์มปรอท 

 •  ฟิล์มกรองแสงส่วนมากมีอายุการใช้งานประมาณ 5-7 ปี ขึ้นอยู่กับการจอด

 • รถกลางแดดมากน้อยเพียงใด ดังนั้น หากถึงเวลาเปลี่ยนฟิล์มใหม่ ก็ควรเลือกที่

 • เหมาะสมกับการใช้งานของเรามากที่สุดนะครับ

(cr.www.sanook.com)

Game O.png

  ฟิล์มนิรภัย จากภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นรวมถึงอุบัติเหตุต่างๆ

ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ฟิล์มนิรภัยสมาร์ทเทค มีเนื้อฟิล์มที่มีความเหนียวและกาว

ที่ยึดติดกระจกชนิดพิเศษ จึงทำให้มีคุณประโยชน์ในการลดความรุนแรงจากเหตุการณ์

ที่ไม่คาดคิด เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของคนที่คุณรัก โดยฟิล์มนิรภัยสมาร์ทเทค

มีความหนาตั้งแต่ 4 Mil ขึ้นไป สามารถติดตั้งได้กับรถยนต์-อาคารและที่พักอาศัย โดยมีคุณลักษณะ แยกตามประเภทการใช้งานคือ ฟิล์มนิรภัยสำหรับติดอาคารและที่พักอาศัย

IMG_8673.HEIC
IMG_9282.HEIC

  ฟิล์มนิรภัย จากภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นรวมถึงอุบัติเหตุต่างๆ

ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ฟิล์มนิรภัยสมาร์ทเทค มีเนื้อฟิล์มที่มีความเหนียวและกาว

ที่ยึดติดกระจกชนิดพิเศษ จึงทำให้มีคุณประโยชน์ในการลดความรุนแรงจากเหตุการณ์

ที่ไม่คาดคิด เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของคนที่คุณรัก โดยฟิล์มนิรภัยสมาร์ทเทค

มีความหนาตั้งแต่ 4 Mil ขึ้นไป สามารถติดตั้งได้กับรถยนต์-อาคารและที่พักอาศัย โดยมีคุณลักษณะ แยกตามประเภทการใช้งานคือ ฟิล์มนิรภัยสำหรับติดอาคารและที่พักอาศัย

bottom of page