top of page

    ทุกครั้งที่นำรถไปติด ฟิล์มกรองแสง ช่างมักจะถามว่าเราต้องการค่าของฟิล์มแบบไหน 40 %, 60 %, 80 % ซึ่งตัวเลขเหล่านี้หากคนที่ไม่ทราบมาก่อนอาจจะงงได้ว่า มันคือตัวเลขอะไร ง่ายๆ เลขดังกล่าวคือค่าที่แสงสามารถส่องผ่าน ฟิล์มกรองแสง ได้ ยิ่งตัวเลขค่ามาก ฟิลม์จะกรองแสงได้มากกว่า แต่ก็จะทำให้รถของคุณมืดไปเลยทีเดียว ฉะนั้นค่าของตัวเลขฟิล์มกรองเเสงมักขึ่้นอยู่กับรสนิยมของเจ้าของรถแต่ละคัน บางคนชอบแบบมืดๆ บางคนชอบแบบไม่เข้มมาก

     อันดับแรกต้องขอบอกว่า ฟิล์มกรองแสง นั้นเป็นวัสดุฟิล์มโปร่งแสง ที่ช่วยลดความร้อนทั้งรังสีอินฟราเรด และรังสีอัลตร้าไวโอเลตที่เข้ามาในรถไม่ว่าจะเป็นการจอดรถไว้กลางแจ้งหรือขณะขับรถ ฟิล์มกรองแสง ในประเทศไทยส่วนใหญ่มักเรียกค่าความเข้มของฟิล์มเป็นเปอร์เซ็นต์ ส่วนใหญ่ใช้ค่า 40%, 60% และ80% ซึ่งค่าเหล่านี้มีควาแตกต่างดังนี้

      ติด ฟิล์มกรองแสง รถยนต์ แบบไหนผิดกฏหมาย

    ปัจจุบันมีการยกเลิกใช้กฏหมาย ฟิล์มกรองแสง ในประเทศไทยไปเเล้วตังแต่ปี พ.ศ. 2543 ดังนั้นคุณสามารถติดฟิล์มที่มีความเข้มแค่ไหนก็ได้ตามที่คุณต้องการ ยกเว้น ฟิล์ม ปรอท ที่ฉาบด้วยโลหะที่หากมีการสะท้อนของแสงในปริมาณที่มาก ถือว่าผิดกฏหมาย พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 12  รถใดที่จดทะเบียนแล้ว หากปรากฏในภายหลังว่ารถนั้นมีส่วนควบหรือเครื่องอุปกรณ์สำหรับรถไม่ครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หรือเพิ่มสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้าไปซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของผู้อื่น ห้ามมิให้ผู้ใดใช้รถนั้นจนกว่าจะจัดให้มีครบถ้วนถูกต้องหรือเอาออกแล้ว หมายถึงเเสงสะท้อนจาก ฟิล์มปรอท อาจย้อนแยงสายตาของผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่นๆ จนเกิดอุบัติเหตุได้

-ฟิล์ม 40% บางยี่ห้ออาจจะเรียกว่าฟิล์มใส แสงสามารถเข้าไปในตัวรถถึง 35%
-ฟิล์ม 60% ฟิล์มที่แสงสามารถส่องเข้าไปในตัวรถประมาณ 20%
-ฟิล์ม 80% คือฟิล์มที่มีความเข้มมากที่สุด แสงจะส่องผ่านฟิล์มเข้าไปในตัวรถได้เพียง 5%

 

35"

38"

ติดฟิล์มบ้าน อาคาร วัดพื้นที่อย่างไร ?

วิธีคำนวนพื้นที่ ติดฟิล์มกระจกบ้าน

      ในการคำนวณพื้นที่กระจกสำหรับการติดตั้งฟิล์มกรองแสงนั้น ลูกค้าสามารถวัดพื้นที่กระจกเพื่อประเมินราคาติดตั้งฟิล์มกรองแสงเองได้ง่ายๆ ใช้อุปกรณ์ที่ใช้มีเพียงตลับเมตรเท่านั้น ซึ่งจะมีวิธีการวัดพื้นที่ดังนี้

  1. ใช้ตลับเมตรวัดขนาดกระจกแต่ละบานเป็น ความกว้าง x ความยาว x จำนวนบาน  หน่วยเป็นเซนติเมตร หรือ นิ้วก็ได้ (วัดไม่รวมขอบของกระจก ควรวัดแต่เนื้อกระจก) การวัดพื้นที่กระจกนั้น ต้องวัดแยกเป็นบานย่อยๆแต่ละบาน ไม่วัดรวมทั้งหมดทีเดียว

  2. คำนวณให้เป็นตารางฟุต

     ในกรณีที่วัดพื้นที่เป็นเซนติเมตร เช่น ขนาดกระจก 60 เซนติเมตร (กว้าง) x 185(สูง) จำนวน 4 บาน (หน่วยเป็น cm.)

วิธีที่ 1 แปลงพื้นที่กระจก จากหน่วยเซนติเมตรเป็นนิ้วก่อน

โดย 60 cm / 2.5 = 24 นิ้ว  และ 185 cm / 2.5 = 74 นิ้ว จะเห็นได้ว่าหน้ากระจกจะมีพื้นที่ทั้งหมด 

เพียง 7,104 ตารางนิ้ว หรือ 49 ตารางฟุต เท่านั้น (การแปลงจาก ตารางนิ้วเป็นตารางฟุต ให้ใช้ ตารางนิ้ว/144 = ตรฟ.)

หากลูกค้าไม่สะดวกวัดพื้นที่ ให้เราช่วยวัดได้นะครับ

bottom of page